Συμμετέχουσες Χώρες στην 35η Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας

 
Albania
   
Iceland
   
Portugal
 
Argentina
   
India
   
Rumania
 
Australia
   
Indonesia
   
Russia

Austria
   
Iran
   
Singapore
 
Azerbaijan
   
Ireland
   
Slovakia
 
Belarus
   
Italy
   
Slovenia
 
Belgium
   
Ivory Coast
   
Spain
 
Brazil
   
Japan
   
Sweden
 
Bulgaria
   
Kenya
   
Switzerland
 
Canada
   
Korea
   
Taipei
 
China
   
Kazakhstan
   
Tajikistan
 
Croatia
   
Kuwait
   
Thailand
 
Cuba
   
Kyrgyzstan
   
Turkey
 
Cyprus
   
Latvia
   
Turkmenistan
 
Czech Republic
   
Lithuania
   
Ukraine
 
Denmark
 

 

Mexico
   
United Kingdom
 
Egypt
 
 
Mongolia
   
USA
 
Estonia
   
Netherlands
   
Uruguay
 
Finland
   
New Zealand
   
Venezuela
 
France
   
Nigeria
   
Vietnam
 
Germany
   
Norway
   
Yugoslavia
 
Greece
   
Peru
   

    
 
Hungary
    Poland  

1st time observers

2nd time observers